Spoštovani, obveščamo vas, da Strokovni center COMP@S, ki deluje na OŠ Gustava Šiliha Maribor in je od leta 2017 do oktobra 2020 izvajal aktivnosti v okviru projekta kot del mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, nadaljuje s svojimi aktivnostmi tudi v šolskem letu 2020/21.

Za vzgojno-izobraževalne ustanove nudimo naslednje storitve:

 • Sodelovanje, svetovanje in podpora, izvajanje individualnih in skupinskih obravnav z zunanjimi institucijami, VIZ ustanovami po celotni vertikali (vrtci, OŠ, OŠ PP, SŠ), društvi, združenji, posamezniki in družinami.
 • Prepoznavanje in specialno-pedagoško diagnosticiranje otrok in mladih s posebnimi potrebami. 
 • Usmerjanje in preusmerjanje v ustrezne institucije in obravnave.
 • Koordiniranje sodelovanja med deležniki (oseba s posebnimi potrebami, družina, vrstniki, strokovni delavci in drugi, ki delajo oz. se srečujejo z OPP).
 • Organizacija in izvedba izobraževanj za strokovne delavce in starše (po dogovoru šole s strokovnim delavcem strokovnega centra).
 • Individualno in skupinsko svetovanje osebam s posebnimi potrebami, družinam, vrstnikom, strokovnim delavcem in drugim, ki delajo oz. se srečujejo z OPP.
 • Izposoja strokovnih gradiv, učil, pripomočkov in orodij v knjižnici OŠ Gustava Šiliha Maribor.
 • Sodelovanje in izvajanje organizacijskih prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami.
 • Spremljanje in preverjanje uspešnosti ukrepov ter načrtovanje, sprejemanje in izvajanje nadaljnjih ukrepov. 
 • Mediacija, izobraževanja strokovnih delavcev za krepitev osebne in profesionalne rasti strokovnih delavcev (Kolektivna žetev zgodb, Supervizija, Intervizija ipd.).
 • Psihološka diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami.
 • Delavnice za otroke in mladostnike za spodbujanje razvoja metakognitivnih sposobnosti.
 • Psihološka pomoč  – svetovanje staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok.
 • Likovna terapija.
 • Nevrofeedback terapija.
 • MNRI®  metoda (nevro- senzomotorična refleksna integracija po Masgutovi).

ŠE POMEMBNA INFORMACIJA:

Za ustanove oddaljene od OŠ Gustava Šiliha Maribor do 30 kilometrov, vse stroške storitve pokriva OŠ Gustava Šiliha Maribor, za bolj oddaljene VI ustanove so storitve brezplačne, ustanova plača le potne stroške strokovnega delavca centra.

KONTAKT:

Pokličete nas lahko po telefonu :

02/ 429 25 21 (tajništvo šole), 02/ 429 25 29 , 041 335 828 (Suzana Žunko Vogrinc, strokovna delavka centra Comp@s)

Ali nam pišete: sc-compas@guest.arnes.si,   suzana.zunko@gmail.com

Dostopnost