Izposoja didaktičnih pripomočkov, učil in opreme na OŠ Gustava Šiliha Maribor

Knjižnica didaktičnega materiala in učil se nahaja na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor. Izposoja je omogočena vsem ustanovam, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju.

Izposojo predhodno najavite na e-naslov: simona.rap@guest.arnes.si 

Prelistajte naš seznam didaktičnih pripomočkov, učil in opreme: Katalog didaktičnih pripomočkov

Ob izposoji nudimo tudi strokovno svetovanje.

Knjižničarka: Simona Rap 

Dostopnost