IZPOSOJA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV, UČIL IN OPREME

Knjižnica didaktičnega materiala in učil se nahaja na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor. Izposoja je omogočena vsem ustanovam, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju.

Izposojo predhodno najavite na e-naslov: simona.rap@guest.arnes.si 

Prelistajte naš seznam didaktičnih pripomočkov, učil in opreme: Katalog didaktičnih pripomočkov

Ob izposoji nudimo tudi strokovno svetovanje.

Knjižničarka: Simona Rap 

IZPOSOJA DIDAKTIČNEGA GRADIVA ZA ZUNANJE UPORABNIKE

Dostopnost