Program Mladi športnik

Program Mladi športnik je prilagojen športni program za predšolske otroke z motnjami v razvoju v starosti od 2 – 7 let. Kot mednarodno priznan in uveljavljen program v številnih državah, pomaga otrokom, da na področju motoričnih sposobnosti dosežejo svoj maksimalni potencial, obenem pa vpliva tudi na področje socializacije, integracije, inkluzije ter se prav tako zavzema za večjo vključenost otrok s posebnimi potrebami v njihovem širšem okolju.

Omogoča, da se otroci s posebnimi potrebami že v predšolskem obdobju srečajo z raznolikimi oblikami športnih dejavnosti, ki so osnova za kasnejše športe v okviru Specialne olimpiade.

Obenem vpeljuje otroke, šolsko okolje, starše, otrokovo razširjeno družino v svet športa, Specialne olimpijade in vsem udeležencem nudi možnost medsebojnega  učenja, izmenjave informacij, dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.