Prilagojene športne dejavnosti

Prilagojene športne dejavnosti so namenjene tistim otrokom/mladostnikov, ki zaradi težjih in težkih kombiniranih motenj ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost pri izvedbi aktivnosti in poznavanje pravil. Cilj prilagojenih športnih aktivnosti je zmanjševanje neenakosti v zdravju in zagotavljanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami preko zagotavljanja priložnosti za aktivno športno udejstvovanje, razvijanja pozitivne samopodobe in samospoštovanja, tesnejše družinske povezanosti z vključevanjem v šport, večjih možnosti razvijanja prijateljstva z drugimi tekmovalci, njihovimi družinami in s širšo skupnostjo.