Didaktični material OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE:
Knjižnica bo obratovala po naslednjem urniku:

 

1. teden v mesecu (od 13.00 do 14.00)
4. 10. 2028
8. 11. 2018
6. 12. 2018
3. 1. 2019
7. 2. 2019
7. 3. 2019
4. 4. 2019
9. 5. 2019
6. 6. 2019

 

3. teden v mesecu (od 15.00 do 16.30)
18. 10. 2018
22. 11. 2018
20. 12. 2018
24. 1. 2019
21. 2. 2019
21. 3. 2019
18. 4. 2019
23. 5. 2019
20. 6. 2019

 

V poletnih mesecih (julij in avgust) knjižnica ne obratuje, zato je gradivo potrebno pravočasno vrniti.